Prepoznavna si

Slovenj Gradec

051202031

Če želiš biti uspešna, moraš biti PREPOZNAVNA, moraš biti TI!* Za to je potrebno RAZVITI določene VRLINE, ZNANJA, SPOSOBNOSTI ter se naučiti KOMUNICIRANJA, da nas lahko okolica vidi, sliši ter doživlja kot vodjo, ki ji lahko zaupajo in sledijo. Da lahko razvijemo vse svoje potenciale moramo biti vitalni. VITALNOST nas vodi do jasnih misli, dobre koncentracije, močnega telesa, ki prenaša stres in nam prinaša vzdržljivost za tek na dolge proge.

@ Kontaktirajte nas, Prepoznavna si

Matična št.

0000000

Davčna številka

00000000