zaprto

SEL elektro

Velenje

Elektromontaža: - elektroenergetska postrojenja - električne inštalacije v industriji in gradbeništvu - instalacije sistema avtomatskega vodenja procesov, procesnih meritev in zaščite - elektromotorni pogoni - električne in razdelilne omare - omare zaščite in vodenja Strojna montaža: - strojno energetska postrojenja - konstrukcije - procesni cevovodi in inštalacije - industrijska oprema - energetska oprema - črpalna postrojenja

Inženiring

Inženiring: - projektiranje v elektroenergetiki - projektiranje v avtomatiki - projektiranje v strojništvu - izvedbeni in montažni inženiring - programiranje vodenja procesov - preizkušanje in analize - električne meritve in preizkušanje - analize in optimizacija sistemov - testiranja in testni zagoni