TD Zbilje

Medvode

Predstavitev

Turistično društvo Zbilje je prostovoljna organizacija, društvo, v kateri se združujejo krajani Zbilj sciljem pospeševati turizem. Turistično ponudbo kraja društvo izvaja v svojih gostinskih lokalih, s športnimi in rekreacijskimi objekti, otroškimi igrišči, z urejenimi piknik prostori, z urejenimi parkirišči, z urejanjem turističnih poti, organiziranjem prireditev ter izdajanjem turističnih publikacij.

Izdelaj brezplačno spletno stran

Ime podjetja

TD Zbilje

Lokacija

Zbilje 30, 1215 Medvode

Telefon

031302360

Elektronska pošta

tdzbilje@gmail.com

Matična št.

5233801

Davčna številka

17028710

Zbiljsko jezero

TD Zbilje 2. junija 2018 gosti 23. srečanje turističnih društev objezerskih in obvodnih krajev Slovenije. Namen srečanja je predvsem izmenjati izkušnje pri razvoju turizma ob slovenskih jezerih. V okviru srečanja, ki se deli na družaben in strokovni del, bo tudi predstavitev pozitivne prakse urejanja turizma ob hidroenergetskem jezeru, kjer uspešno delojujeta TD Zbilje in Savske elektrarne.

@ Kontaktirajte nas, TD Zbilje

Ime podjetja

TD Zbilje

Lokacija

Zbilje 30, 1215 Medvode

Matična št.

5233801

Davčna številka

17028710