Škocjan

PGD Dobrava

Predstavitev

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava ima 209 članov, od tega 56 operativnih članov. Požarni okoliš PGD Dobrava zajema naslednje vasi: Dobravo, Stranje, Čučjo Mlako ter GTC. Oprema: vozilo s cisterno GVC 16/25, tip MAN, z visokotlačno črpalko in opremo, letnik 2001, vozilo GMV-1, letnik 2010 kombinirano vozilo GV-1, tip Volkswagen, z motorno brizgalno in ostalo opremo, letnik 1972

Brezplačna spletna stran

Naredite brezplačno spletno stran

Najboljši ustvarjalec spletnih strani v Sloveniji. Samo nekaj minut do nove strani! Izdelaj zdaj ...

Galerija

Na pomoč: 24 ur, 365 dni v letu.

Kartice

Ime podjetja

PGD Dobrava

Matična št.

0000000

Davčna številka

29528399
Ponedeljek 0:00 0:00
Torek 0:00 0:00
Sreda 0:00 0:00
Četrtek 0:00 0:00
Petek 0:00 0:00
Sobota 0:00 0:00
Nedelja 0:00 0:00

Gasilstvo

Na pobudo Antona Cvelbarja so se sestali: Anton Cvelbar, Alojzij Jerak, Jože Granda in Jože Selak. Dogovorili so se, da bodo sklicali ustanovni zbor Gasilskega društva Dobrava, kar se je zgodilo 4. 9. 1932 pod kozolcem Ivana Selaka. Takrat je pristopilo 36 članov. Prvi predsednik je bil Anton Cvelbar, poveljnik Jože Granda, tajnik Alojz Jerak in blagajnik Ivan Selak. Leta 1933 se je zgradil prvi gasilski dom. Zemljišče je dal Jože Selak, ostali vaščani pa so pomagali z delom in materialom. Blagoslovitev in otvoritev je bila 4. 8. 1933. Avgusta 1934 je bila nabavljena in predana v uporabo prva motorna brizgalka. Druga svetovna vojna društvu ni prizanesla. Motorno brizgalno so člani skrili pred okupatorjem, tako da je niso zaplenili, članstvo pa je utrpelo velike izgube: 6 odpeljanih v zapore in internacijo, 5 ustreljenih kot talci, 2 padla kot borca, ... Po vojni, leta 1946, je društvo ponovno zaživelo, pristopili so novi člani, nabavljen je bil voz za prevoz brizgalne in nova oprema. Leta 1972, na 40-letnico obstoja, je g. Alojzij Jerak, ki živi v Venezueli, društvu podaril nov kombi Volkswagen z opremo Ziegler, kar je bila velika pridobitev za društvo. To opremo še danes uporabljajo za operativne in izobraževalne namene. Ob razvoju društva je obstoječi gasilski dom postal pretesen, zato so se člani odločili za gradnjo novega, ki je bil predan v uporabo 27. 5. 1984. Za gradnjo so bili zaslužni krajani Dobrave, Čučje Mlake, Stranj in sosednjih vasi na čelu s predsednikom

Brezplačna spletna stran

Naredite brezplačno spletno stran

Najboljši ustvarjalec spletnih strani v Sloveniji. Samo nekaj minut do nove strani! Izdelaj zdaj ...

Kontakt

Imate vprašanje? Pošljite nam sporočilo preko naslednjega obrazca, povratne informacije boste prejeli v najkrajšem možnem času.

PGD Dobrava

041975537

Matična št.

0000000

Davčna številka

29528399